Regulamin sklepu

Zamówienia, wysyłka, koszty dostawy

1.Przedmioty wystawiane na tej stronie internetowej są wzorami na bazie których klient dokonuje zamówienia

2. Wszelkie przedmioty będące na stronach Lampy Nowak zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę "Miraccord Maciej Nowak" sygnowaną nazwą Lampy Nowak, która jest pseudonimem twórcy, tym samym wszystkie prezentowane wzory prac chronione są prawami autorskimi ich kopiowanie jest zabronione.

3. Zamówienia przyjmowane są tylko drogą internetową przez całą dobę.

4.Zamówienia realizowane są na podstawie dokonanej przedpłaty na całość realizowanego zamówienia. Czas realizacji zamówienia trwa do 14 dni od dnia wpływu zapłaty na konto.

5.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich na terenie kraju oraz poza jego granice na obszarze Unii Europejskiej.

7.Koszt dostawy pokrywa kupujący. Koszt jest wyliczany w zależności od kraju dostawy i jest wyszczególniony podczas składania zamówienia. Dla zamówień na terenie Polski koszt dostawy wynosi 20 zł.

Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres zwroty@lampynowak.pl

2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na koszt własny kupującego. Zakupiony towar należy zwrócić na adres siedziby firmy.

4.Po otrzymaniu towaru przez usługodawcę wraz z dowodem kupna zwrócona zostanie kwota którą opłacił kupujący na podstawie wystawionego paragonu lub faktury. Zwrot nastąpi maksymalnie do 14 dni na wskazany rachunek.

5.Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty których kolor, wzór, rozmiar ustalany był indywidualnie pod klienta.

Gwarancja, reklamacje

1. Produkty posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta. Reklamacje należy składać mailowo na adres reklamacje@lampynowak.pl

2.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i informacją o usterce.

3.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Klient traci uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia na adres reklamacje@lampynowak.pl przed jego upływem.

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatności za pomocą PayU, karta kredytowa, przelew na polskie konto bankowe. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe

Lampy Nowak

Miraccord Maciej Nowak

ul. Lawendowa 1

34-120 Roczyny

NIP: 551 136 96 48